Anita Uphaus Early Childhood Center

Thư của học sinh tiểu học

Ngày 2 tháng Tư, 2020

 Thân gửi Các Gia Đình Trường Tiểu Học Austin ISD,

 Đầu tiên, phải nói là tình hình đại dịch hiện tại rất phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian công sức, và gây căng thẳng đối với tất cả chúng ta.      Đó là cuộc sống thường nhật mới mà tất cả chúng ta đều đang cùng học cách thích nghi.      Mong quý vị hiểu rằng sức khỏe và sự an toàn của quý vị luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.     

Mục đích của thư này là thông báo cho quý vị biết kế hoạch hiện thời của chúng tôi về quyết định tiếp tục đóng cửa các trường học và bắt đầu áp dụng hình thức học ở nhà từ ngày 6 tháng Tư.

Chúng tôi biết quý vị có thể có thắc mắc về cách thức học từ xa.    Cám ơn sự kiên nhẫn của quý vị trong thời gian chúng tôi hợp tác với các học khu khác và Cơ Quan Giáo Dục Texas để thiết lập các kế hoạch giảng dạy và hệ thống yểm trợ mới.

Bắt đầu từ ngày 6 tháng Tư, các học sinh và giáo viên sẽ bắt đầu giảng dạy và học tập thường xuyên qua các công cụ như hệ thống BLEND, Seesaw, Zoom, Google Meet, Padlet, Flipgrid, email, và điện thoại.    Các chương trình này sẽ cho phép học sinh có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động học tâp trực tuyến và giúp giáo viên cung cấp phản hồi cũng như giám sát tiến độ học tập của học sinh tức thời.

Thời Khóa Biểu Học tại Nhà

Thời khóa biểu học tập sẽ thay đổi để giúp các học sinh, gia đình, và nhân viên có sự linh hoạt tối đa, vì hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi khác trong thời điểm khủng hoảng chưa từng có này.      Các hiệu trưởng đang cùng với các giáo viên lập thời khóa biểu chính mới với các cơ hội và hoạt động học tập trực tuyến, giờ làm việc nơi các học sinh và phụ huynh/người giám hộ có thể liên lạc với (các) giáo viên trong khung giờ đã định, cũng như các buổi họp ARD, 504, và LPAC.   

Các giáo viên hiện đã liên lạc với học sinh và phụ huynh để xem lại các yêu cầu cũng như giúp chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang học theo phương thức mới.    Các giáo viên sẽ sử dụng giờ làm việc để tiếp tục thảo luận với các học sinh và phụ huynh về cách thức tiếp xúc giữa học sinh và giáo viên để truyền đạt kiến thức, tiếp nhận phản hồi, nhờ và nhận sự giúp đỡ, và theo dõi tiến độ học tập.      Xin nhắc lại là các giáo viên sẽ sử dụng các hệ thống công nghệ như hệ thống BLEND, Seesaw, Zoom, Google Meet, Padlet, Flipgrid, email, điện thoại v.v... để liên lạc tiếp xúc với học sinh.     

Để cung cấp các nguồn trợ giúp bồi dưỡng học tập bổ sung và tùy chọn cho cộng đồng, trang mạng Learning At Home (Học Ở Nhà) của chúng tôi https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home sẽ tiếp tục hoạt động và cập nhật để các phụ huynh và học sinh có thể truy cập. Chúng tôi khuyến khích cộng đồng thường xuyên kết nối với nguồn trợ giúp này vì trong đó có các thời khóa biểu học ở nhà mẫu, cùng với các nguồn thông tin trợ giúp khác để giúp các học sinh và gia đình sắp xếp lịch sinh hoạt trong ngày phù hợp với cách học mới này.

Công Nghệ

Phương pháp giảng dạy của chúng tôi cũng gồm cung cấp thiết bị học tập và truy cập internet ổn định cho các học sinh một cách bình đẳng. Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm các học sinh có công nghệ để tiếp cận các hoạt động học tập diễn ra thường xuyên của AISD.    Chúng tôi đang cố gắng lên kế hoạch cung cấp các thiết bị công nghệ cho học sinh lớp 3-6 trong thời gian tới.      Chúng tôi cũng tìm cách cung cấp các thiết bị công nghệ cho các học sinh Mầm non - lớp 2 sau khi triển khai dự án cho lớp 3-6.      Chúng tôi dự kiến trong vài tuần tới sẽ tiếp tục cung cấp các điểm truy cập mạng cho học sinh. Đồng thời, các xe buýt chuyên chở học sinh của chúng tôi hiện đã được trang bị Wifi. Chúng tôi sẽ có kế hoạch đậu xe buýt gần các khu dân cư để giúp học sinh truy cập Internet. Học sinh sẽ có thể học ở nhà để bảo đảm an toàn.

Tập Bài Vở

Các tập bài vở in ra giấy cho học sinh Mầm non - lớp 5 đã được cung cấp tại 16 điểm phân phát thực phẩm trên toàn Học Khu kể từ khi trường học đóng cửa.      Các tập bài vở này hoàn toàn phù hợp với các hoạt động trên website Learning at Home của AISD và là lựa chọn khác để học sinh tiếp cận các hoạt động học tập hữu ích.      Chúng tôi cũng sẽ bổ sung thêm các địa điểm khác cung cấp các tập bài vở như thế này.      Tất cả các thông tin này (trong mục có tiêu đề “Where can I pick up printed packets” (Tôi có thể tới lấy tập bài vở in ra giấy ở đâu")) sẽ có trên website Learning at Home của AISD tại    https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home

Thông Tin Liên Lạc

Chúng tôi biết việc liên lạc thông suốt sẽ rất quan trọng khi chuyển sang học trực tuyến.    (Các) giáo viên của con quý vị sẽ kết nối với quý vị và con quý vị ít nhất mỗi tuần một lần.      Hiệu trưởng trường của con quý vị sẽ liên lạc thường xuyên với quý vị qua email, mạng truyền thông xã hội, hệ thống nhắn tin của trường v.v... với các thông tin về trường của con quý vị.   

Điểm Số

Các nội dung sửa đổi chính sách chấm điểm của AISD sẽ được thông báo cho quý vị sau khi được Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn.

Các Kỳ Thẩm Định của Tiểu Bang STAAR

Các kỳ thi STAAR cho năm học này đã bị hủy.

 

Các Trung Tâm Trợ Giúp Sức Khỏe Tâm Thần cho Học Sinh

Chương trình trung tâm trợ giúp sức khỏe tâm thần học đường Vida Clinic - AISD hiện đã chuyển sang hoạt động trực tuyến. Dịch vụ trị liệu từ xa này phục vụ nhu cầu của các học sinh, thành viên gia đình và nhân viên trường từ xa. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về y viện VIDA, vui lòng truy cập website https://vidaclinic.org/.

Tóm Tắt

Tôi hy vọng thông tin này giúp các gia đình AISD hiểu rõ hơn về quy trình sắp tới khi các giáo viên và gia đình chuẩn bị chuyển sang hình thức học tại nhà. Mục tiêu của chúng tôi đã và luôn sẽ là hướng đến điều tốt đẹp nhất cho các học sinh và nhân viên. Chúng tôi muốn bảo đảm giúp các học sinh và nhân viên luôn được an toàn và tiếp tục có trải nghiệm học tập tốt nhất ở mức có thể. Xin cám ơn sự kiên nhẫn và ủng hộ giúp đỡ của quý vị trong thời gian chúng ta chuyển sang mô hình giảng dạy và học tập mới này.

Tin tức cập nhật về tình hình hiện tại sẽ được chia sẻ với cộng đồng qua email, tin nhắn điện thoại, và các cuộc gọi điện thoại. Vui lòng truy cập trang mạng Coronavirus của chúng tôi để biết tin tức cập nhật nhất về hoạt động ứng phó và các kế hoạch của Học Khu liên quan đến COVID-19 tại https://www.austinisd.org/covid19. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin trên trang Facebook và Twitter của chúng tôi. Nếu quý vị còn có thêm thắc mắc, vui lòng liên lạc với hiệu trưởng khu trường của quý vị.

xin cám ơn sự kiên nhẫn và ủng hộ giúp đỡ của quý vị trong thời gian chúng ta cùng hợp tác dạy dỗ các học sinh trên toàn học khu Austin ISD.

Trân trọng,

Gilbert Hicks

Phó Giám Đốc Học Khu phụ trách Khối Tiểu Học